3.16.2006

Parent Kiss


Isn't this little girl so cuuuute?

Ang bibo-bibo eh!

2 comments:

breesmom said...

hmmm, sabi ko na nga ba girl ang anak ninyo eh. This is called premonition...

daytripper said...

abangan sa Sabado. :)