8.11.2009

FHM Party 2009

To my bestman RS who's migrating to New Zealand this month, these pics are for you.

BubbleShare: Share photos - Play some Online Games.


Sayang, hindi ka na namen makakasama ni Berto and Oliver sa mga mala-ganitong event. Anyway, marami namang tupa at baka sa NZ.

1 comment:

Romeo said...

*drools*