3.15.2010

Peck, you're kidding, right?

I've been seeing this ad behind KingSam buses in EDSA for a few weeks now while driving home from work.

The poster reads:

Maawa po kayo sa Akin Iboto niyo si Cantal Pagka Pangulo ng Pilipinas Bata at Matanda Bibigyan ng Sampung Libo Bawat buwan at Habang Buhay


Hay buhay...

No comments: